Satın Al

Masaüstü ve Web program arasında, kullanım ve içerik açısından hiçbir fark yoktur.
Tamamen aynıdır. İkisi için de internet bağlantısı gereklidir.

Bu uygulama

*Mali Müşavirlere

*Yeminli Mali Müşavirlere

*Muhasebe Servisi çalışanlarına

*İşletme yöneticilerine dönem sonu işlemlerinin yapılmasında

ve raporlanmasında kolaylık sağlaması için hazırlanmıştır.

Ne İşe Yarar?

Bu uygulama yalnızca mizan ve dönem sonu stok rakamları bilgileri ile aşağıdaki raporları otomatik olarak üretmektedir.
Tüm raporları Excel, PDF formatlarında bilgisayarınıza/tabletinize kaydedebilir, yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.

Satışların Maliyeti Tablosu

Üretilen mamül maliyeti, Satılan mamül maliyeti, Satılan ticari mallar maliyeti, Satılan hizmet maliyeti, Diğer satışların maliyeti olmak üzere toplam Satışların maliyetinin hesaplandığı tablodur.

Gelir Tablosu ve Bilanço

Gelir tablosunun hesaplandığı bölümdür.Satışların Maliyeti ve yansıtma fişi yapıldıktan sonraki bilançoyu verir. Yani bilanço çalışılan dönemin sonundaki bilançodur.

Yansıtma Fişi

Dönem sonu yansıtma fişinin oluştuğu bölümdür. Muhasebe çalışanlarına yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Geçici Vergi ve Dönem Sonu İşlemleri

Geçici vergi dönemlerinde ödenecek verginin özet olarak hesaplandığı rapordur. Ayrıca geçici vergi ve dönem sonu kayıtlarının , gösterildiği bölümdür.

Kontrol

Dönem sonu ana hesap mizanını verir. Raporda ayrıca ters bakiye veren hesaplar uyarı olarak gösterilir.

Analiz

İşletmenin oran analizlerinin,dikey analizlerinin, finansal check-up ve mali analiz yorumlamasının yapıldığı bölümdür.

İflas

Likidite oranları, Mali yapı oranları, Varlık kullanım oranları, Karlılık oranlarının hesaplandığı bölümdür. İşletmenin teknik iflasta olup olmadığına dair hesaplamayı yapar.

Kâr Dağıtım Tablosu

Yedek akçelerin, temettülerin, stopajların ve kar dağıtım tablosunun hesaplandığı rapordur.

Nasıl Kullanılır?

PROGRAMIN KRİTERLERİ

Programın kullanabilmesi için mizan ve dönem sonu stok rakamları yeterlidir. Ancak olması gereken unsurlar :
1-MİZAN
Mizan ana hesap bazında olabileceği gibi detaylı mizan da olabilir.
Program yıllık, üç aylık aylık alınan mizanlarla çalışabilmektedir.. Ancak ilgili mizanda devir rakamlarının olması gerekmektedir.
Mizanımız excel formatında 6 sutundan oluşmalıdır ;
A sütunu Hesap Kodu
B sütunu Hesap Adı
C sütunu Borç Tutarı
D sütunu Alacak Tutarı
E sütunu Borç Kalanı
F sutunu Alacak Kalanı şeklinde oluşturulmalıdır. Programınız bu formattan dışında mizan veriyorsa burada istenilenden hariç sutunları silmelisiniz.
Mizanda ilgili döneme ait tüm gelir ve gider işlemlerin yapılmış olması gerekmektedir.Program mizanda yer alan bilgileri raporlamaktadır. Bu sebeple mizanımızda dönem sonu işlemleri yapılmış olmalıdır.
Dönem sonu işlemleri :
*Amortisman
*Kur farkı
*Aidat ve Kira
*Banka kredileri ve bunlara ait giderler
*Varsa karşılık giderleri
*Gelecek aylara ait giderler
*Ücret Bordroları
*Vadeli mevduatlara ait faiz tahakkuklarıdır. 2-DÖNEM SONU STOK RAKAMLARI
150-151-152-153-157 hesaplarda bulunan dönem sonu stok rakamlarının yazılmasıdır.
toplam stok tutarı programda tek bir hesaba yazılacağı gibi ayrı ayrı da yazılabilir.
7/A ve 7/B Maliyet Yöntemi
Program firmaya ait maliyet yöntemini otomatik olarak algılamaktadır. Eğer her iki maliyet yöntemine ait hesaplar kullanılırsa program hata mesajı ile kullanıcıyı uyaracaktır.
Raporlama ve Yedekleme
Çalıştığınız mizanı ve raporları sadece siz görebilirsiniz.Program çalıştıktan sonra istenilen raporlar kendi bilgisayarınıza pdf veya excel olarak kaydedebilirsiniz.mizan ve raporlamalarınızı programın datasına kaydedebileceğiniz gibi isterseniz çalışma sonunda silebilirsiniz.

PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI

Yukarıda açıklandığı üzere 6 sutundan oluşan mizan hazırlanır.
karzarar.org : adresine girip kullanıcı adı ve şifresi yazılır. Ana sayfada "Yeni Mizan Yükle" butonuna tıklanır.
Firma adı : Firma adı yazılır. (Raporlamalar firma ismine göre yapılmaktadır.)
Firma Türü : Şahıs veya Sermaye şirketi türüne göre geçici vergi tutarını hesaplamakta ve muhasebe kayıtlarını buna göre yapmaktadır.
Satışların maliyeti yapıldı : Eğer 7 li hesaplar kapatıldıysa burası işaretlenmelidir.Buranın işaretlenmesi ile yazılması gereken dönem sonu stok tutarları otomatik olarak ilgili bölümlere gelmektedir.
Dönemi : Ay bilgisi seçilmelidir. Buna göre raporlamalar oluşacaktır.(Örneğin şubat ayı seçilmişse gecici vergi ve dönem sonu işlemleri sayfası oluşmaz.)
Hesap Tutarları : 150-151-152-153-157 hesaplarda bulunan dönem sonu stok rakamlarının yazılması gereken bölümdür. Burada yazılan rakamlara göre tüm mali tablolar oluşmaktadır. Toplam stok tutarını tek bir hesaba yazabileceğiniz gibi her birin hesabın bakiyesini ayrı ayrı da yazabilirsiniz. Sonuç olarak bu durum gelir tablosu tutarını etkilemez. Buraya veri girilmezse stok tutarı 0 (sıfır) olarak algılanır. Örneğin 152 hesapta bakiye varsa ve hiçbir veri girilmemişse bilançoda stlok değeri 0 (sıfır) bakiye verir.
KKEG : Geçici vergi dönemlerinde veri girilmesi gereken bölümdür. Geçici verginin hesaplanmasına yardımcı olur.
İstisnalar : Geçici vergi dönemlerinde İndirim + İstisna+Geçmiş Yıl Zararı + Bağış tutarlarının toplamının yazılması gerektiği bölümdür.
Önceki Dönem Geçici Vergi : Önceki dönemde ödenen geçici vergi DV hariç yazılmalıdır.
Tahmin Edilen Kar : Tahmin edilen kara göre ayrılması gereken stok tutarını verir. Tahmin edilen kar alanına tutar yazılarak program çalıştırılır. Raporlama sayfasında hesaplanan stok tutarı ana sayfada yer alan stok alanına girilir. Tekrar program çalıştırılarak mali raporlar oluşturulur.

Faydalı Dosyalar

Hakkında & Bize Ulaşın

Aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşabilirsiniz.